Navigácia

Nedeľa 16. 12. 2018

Počet návštev: 1049607

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Oznamujeme žiakom a ich rodičom, že od 3.decembra 2018 bude odhlasovanie žiakov ZŠ s MŠ v Habovke z obedov prebiehať elektronicky. Po prihlásení sa do aplikácie je potrebné zadať ikonu Jedálny lístok a na príslušný deň sa odhlásiť. Odhlasuje sa deň vopred, prípadne v daný deň do 07:30 hod. ráno. Odhlásiť žiaka je možné aj na viac dní dopredu alebo aj spätne prihlásiť.

  Kristína Pilárová

 • Dňa 27.11.2018 sme sa zúčastnili na podujatí „Spoločne proti násiliu na deťoch,“ ktoré sa uskutočnilo v kultúrnom dome v Trstenej. Akcia bola určená žiakom 8.ročníkov základných škôl okresu Tvrdošín. Pracovníčky Centra pedagogicko-psychologického poradenstva nás poučili o tom, ako sa máme brániť násiliu, šikane alebo ako sa nedostať do problémov na sociálnych sieťach. Tiež sme sa dozvedeli, že už v našom veku môžeme byť súdne stíhaní, že sme zodpovední za svoje konanie. O trestnoprávnej zodpovednosti nám prednášal p. Šándor. Celú akciu spestril program žiakov ZUŠ Trstená. Toto podujatie aj celý náš spoločný deň bol príjemný.

 • NÁBOJ JUNIOR

  Je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž, v ktorej štvorčlenné tímy majú v danom čase, vyriešiť čo najviac úloh. Pri ich riešení treba okrem vedomostí, použiť aj logiku a dôvtip. Súťaž prebehla na GMH v Trstenej dňa 23.11.2018. Našu školu reprezentovali žiaci: T.Klimeková, L.Klimeková, L.Šišková z 9.ročníka a T. Leginus zo 7.ročníka. So ziskom 12 bodov sme obsadili 12.miesto. Aj napriek tomu, že nám to nevyšlo podľa našich predstáv, pôjdeme o rok súťažiť opäť, lebo súťaž sa nám páčila.

 • V tomto školskom roku sme sa opäť so žiakmi piatej a šiestej triedy rozhodli zapojiť do výtvarnej súťaže s názvom EKOPOSTER. Žiaci v skupinkách celý mesiac usilovne pracovali na svojich výtvarných prácach zameraných na problematiku životného prostredia. Prácami sa snažili vyjadriť svoj postoj k prírode a potrebu ochrany životného prostredia, aby život na Zemi v dlhodobom horizonte nesmeroval do záhuby, ale k trvalej udržateľnosti. Keďže všetky práce sme kvôli podmienkam organizátorov do súťaže zaradiť nemohli, rozhodli sme sa ostatných žiakov odmeniť diplomom a sladkou drobnosťou.

 • Dňa 9. 11. 2018 sa naša škola už po druhýkrát zapojila do celoročnej verejnej zbierky Hodina deťom, ktorá ako symbol spájania sa v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska funguje už 18 rokov. Dievčatá z deviatej triedy, Mária Tekeľová, Katarína Moresová, Veronika a Terezka Žmijákové už od rána so žltými pokladničkami behali ulicami Habovky, aby od láskavých darcov vyzbierali nejaké to „euríčko,“ ktoré určite pomôže tým deťom, ktoré to naozaj potrebujú. Tento rok sme prispeli sumou 119, 54 €. Veď ako povedal Ben Carson: „Šťastie nie je výsledkom toho, čo dostávame, ale toho, čo dávame.“ Jedno veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí majú dobré srdiečka a prispeli.

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  naša škola dostala práve veľmi dôležitú úlohu. Ak ju splní, dostane sa na úplne nový level. Bude vybavená najmodernejšou počítačovou učebňou, revolučným interaktívnym riešením, tlačiarňami, vizualizérom a všetkým, čo k tomu patrí v hodnote až 7 000€. A to nie je všetko. Vy a každý jeden z nás, môže vyhrať ďalšie ceny, ako napríklad, hráčsky PC, notebook, smartfón, elektrickú kolobežku, tlačiareň a 100 ďalších skvelých cien.

  Jediné čo musíte urobiť, je navštíviť stránku www.nanovylevel.sk a zahlasovať za našu školu.

 • Dňa 13.11. 2018 sme sa so žiakmi 5. - 9. ročníka zúčastnili okresného kola vo florbale, ktorý sa konal v Nižnej. Turnaj sa hral systémom každý s každým. Na turnaji sme odohrali celkovo 4 zápasy, a to so ZŠ s MŠ Nižná, ZŠ s MŠ Zuberec, GM Tvrdošín, ZŠ M. Medveckej. Na turnaji sme obsadili 5 miesto.

  Školu reprezentovali: Klimek Daniel, Mikula Marek, Mores Jakub, Pavčo Kristián, Triebeľ Adrián, Triebeľ Matúš, Christián Červeň, Pisca Benjamín.

  Mgr. Mário Seman

 • Do galérie Plavecký výcvik boli pridané fotografie.

 • Od 5. 11. 2018 – 9. 11.2018 sa uskutočnil plavecký výcvik v aquaparku AquaRelax v Dolnom Kubíne, ktorého sa zúčastnili žiaci 3.A a 4.A triedy. Z 3.A triedy absolvovalo tento výcvik 13 žiakov a zo 4.A to bolo 12 žiakov. Okrem nich chodili na plaváreň aj žiaci z druhého stupňa. Vyučovanie plávania prebiehalo pod vedením skúsených inštruktorov z plaveckej školy Tulipánik z Dolného Kubína. Pedagogický dozor vykonávali p. uč. Matysová a p. uč. Seman. Žiaci 3. ročníka sa naučili splývať, plávať na chrbte. Štvrtáci zdokonaľovali plavecké zručnosti, ktoré získali v minulom školskom roku. Precvičovali si rôzne štýly plávania: kraul, znak, prsia. Celé plavecké vyučovanie bolo spestrené zábavnými hrami a súťažami vo vode.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Habovka 235/50, 02732
 • 0435395116

Fotogaléria