Navigácia

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/18

  V piatok 29.júna 2018 poslednýkrát v tomto školskom roku zasadneme do školských lavíc. Deň začneme ďakovnou svätou omšou v Kostole Sedembolestnej Panny Márie o 8:00 ráno. Po jej skončení bude program pokračovať na dolnej chodbe, počas ktorého budú ocenení najusilovnejší žiaci školy a zároveň sa s nami rozlúčia naši deviataci.

  Všetkým žiakom prajeme krásne prázdniny, aby ste načerpali sily do nového školského roka. A pre vás, milí deviataci, v piatok zaznie posledné zvonenie v základnej škole. Veríme, že si zachováte na vaše školské časy, len tie najkrajšie a najveselšie spomienky a do ďalšieho štúdia Vám prajeme veľa šťastia a úspechov.

  PaedDr. MIroslava Mydliarová

 • „Ber to športovo“ – olympijský deň

  Aj naša škola prijala túto výzvu dňa 22.6.2018 a zorganizovala olympijský deň pre deti. Športovalo sa  pri futbale, vybíjanej, tí najmenší mali športové súťaže a niektorí tento deň strávili v horách na turistickej vychádzke. Začala nástupom na vláčik, ktorý nás priviezol do Roháčov, odkiaľ sme smerovali k Ťatliakovej chate. To však nebol záver nášho dňa. Po oddychu sme sa rozhodli vystúpiť s deťmi na sedlo Zábrať, ktorý bol našim cieľom a niektorí  ho navštívili prvýkrát. Tí rýchlejší dokonca vystúpili aj na Rákoň, kde dostali uznanie od českých turistov. Všetky deti zdolali cieľ a mohli postupne klesať Látanou dolinou, kde nás už čakal vláčik smerom domov.

  PaedDr. Soňa Gavulová

 • Škola v prírode

  Do galérie Škola v prírode boli pridané fotografie.

 • Škola v prírode 2018

  ,,Príroda je oproti nám vo výhode, môže existovať bez nás, ale my bez nej nie.“

                                                                                                             John Muir

   

  V súčasnosti čoraz viac detí trávi svoj voľný čas za počítačmi a telefónmi. Neuvedomujú si, že práve za oknami ich izieb sa odohráva to najkrajšie divadlo.  Aj práve preto sme sa rozhodli zrealizovať vyučovanie našich žiakov v prírodnom prostredí. Vzdelávanie prebiehalo od 11. 6. – 15. 6. 2018 v areáli hotela Altis v Námestove, ktorý je obklopený lesmi a krásnou vodnou scenériou. Pri vytváraní programu sme mysleli aj na zdravie našich detí a rozvíjanie ich pohybových schopností. Práve preto mali po celý týždeň k dispozícii vonkajší aj vnútorný bazén, výbornú korčuliarsku plochu, fitness, telocvičňu, multifunkčné ihrisko, hojdačky, preliezačky a zabezpečené miestnosti na vyučovanie. Každé ráno sme začali rozcvičkou, ktorá nás naštartovala do nového dňa. Okrem toho sa nám podaril zrealizovať aj výlet na Slanický ostrov, ktorý sa žiakom veľmi páčil. Počas týždňa žiaci usilovne pracovali na projektoch, ktoré boli zamerané na prírodu a životné prostredie. Žiakom sme zabezpečili aj výbornú prednášku prvej pomoci pod vedením pani zdravotníčky Kataríny Hrubošovej. Posledný deň sme ukončili diskotékou, kde sme sa všetci výborne zabavili.

  Pozitívne hodnotíme aj správanie a disciplinovanosť našich žiakov. Hoci boli niektorí prvýkrát bez rodičov, zvládli to na výbornú. Škola v prírode je skvelá príležitosť na utužovanie medziľudských vzťahov. Chceme pre našich žiakov urobiť viac, chceme ich spájať, vzdelávať a vychovávať. Napriek všetkým prekážkam, ktoré nás pri plánovaní stretli, sa nám podarilo tento cieľ naplniť. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pri splnení tohto cieľa pomohli. Už teraz sa tešíme na ďalšie pokračovanie školy v prírode :).

  Mgr. Daniela Vitanovcová, Mgr. Veronika Tekeľová

 • Čimo - atletický štvorboj

  Do galérie Čimo - atletický štvorboj boli pridané fotografie.

 • ČIMO- Atletický štvorboj

  O športové talenty v našej školenie nie je núdza. Tí najmenší z našej školy si zmerali svoje sily 14.6. 2018 v okresnom kole atletickej súťaži v Čimhovej. Všetci bojovali, čo im sily stačili. Našu školu reprezentovali dvaja prváci a jedna štvrtáčka. Tánička Tunáková tento raz nezískala žiadne umiestnenie, ale sú to pre ňu cenné skúsenosti, ktoré určite o rok zúžitkuje. Peťko Jandura si odniesol diplom za III.miesto a Peťka Moresová si vybojovala veľmi pekné I.miesto. Všetkým trom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

  Mgr. Zuzana Tarajová

 • Najzdatnejší školák

  Dňa 11.6.2018 sme sa so žiakmi 1.- 4. ročníka zúčastnili Najzdatnejšieho školáka v Zuberci. Žiaci súťažili v skoku do diaľky z miesta, v hode kriketovou loptičkou, v behu na 50m, v behu na 300m. Po zúčtovaní bodov zo všetkých disciplín sa traja naši žiaci prebojovali na okresné kolo, ktoré sa uskutoční 14.6. vo Vitanovej. Prvé miesto obsadili: Tunáková Tatiana, Jandura Peter, Moresová Katarína. Žiakom ďakujeme za skvelú reprezentáciu a prajeme veľa šťastia v okresnom kole.

  Školu reprezentovali: Tunáková Tatiana, Jandura Peter, Moresová Katarína, Dubeň Oliver

  Mgr. Mário Seman

 • Denný letný tábor

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že od 02.07. do 04.07.2018 plánujeme uskutočniť denný letný tábor pre žiakov našej školy. Bude plný zábavy, hudby, tanca, športu a úžasných animátorov, ktorí s láskou odovzdajú svoje zručnosti a skúsenosti Vašim deťom. Cena tohto tábora je 15,- €. Stravovanie bude zabezpečené v našej školskej jedálni. Program denného tábora bude dohodnutý až po zistení záujmu žiakov a tiež vekového zloženia žiakov. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v riaditeľni.

  riaditeľstvo školy

 • Falconarii - sokoliari

  Do galérie Falconarii - sokoliari boli pridané fotografie.

 • Falconarii - sokoliari

  Dnes sme na škole mali trochu nezvyčajnú návštevu. Navštívila nás skupina mladých sokoliarov, ktorá sa týmto vtákom venuje, stará sa o ne a týmito predstaveniami, približuje nezvyčajným spôsobom deťom svet zvierat, ktorý my nemôžeme vidieť. Často sa totiž odohráva v oblakoch. Predstavili nám najznámejšie a najväčšie dravce vtáčej ríše ako je výr veľký, mimochodom mal nádherné oranžové oči, čo bežne nemôžeme nikde vidieť tak zblízka. Všetky deti si mohli túto nočnú sovu pohladiť a hmatom zistiť, aké jemné sú jej pierka. Okrem toho, že deti tieto vtáky videli v akcii, dostali aj informácie o tom, kde tieto vtáky žijú, čím sa živia, aký je zvláštny život na hniezdach u orlov a hlavne hniezdenie, výchova mláďat. Nie je to vždy ružové. V prírode proste prežívajú len tí najsilnejší. Ďalej sme videli sokola myšiara, inak nazývaného aj poštolka, sokola sťahovavého, ktorého trošku popreháňali belorítky a tak sa odmietol na chvíľku vrátiť. Vyskúšal rôzne strechy v okolí školy, no ale kde by dostal lepšiu potravu, ako u svojich chlebodarcov, a tak sa nakoniec po dlhom volaní vrátil. A možno si chcel len viac prevetrať perie. Ďalej sme sa dozvedeli, že sokol patrí medzi najrýchlejšie lietajúce dravce. Posledným dravcom bol orol skalný, jeho rozpätie krídel bolo úžasné a deti si ho opäť mohli pohladkať a nakoniec sa s ním mohli aj vyfotiť. Pre deti, ale aj pre nás dospelých to bol výnimočný zážitok, vidieť svet zvierat z trochu iného pohľadu a núti nás zamyslieť sa nad ochranou životného prostredia, aby tieto či už vtáky, alebo iné zvieratá mohli u nás spokojne žiť a rozmnožovať sa a mali hlavne dostatok potravy. Sokoliarom týmto veľmi pekne ďakujeme za milé a poučné predstavenie.

  Mgr. Eva Mokošová

 • Do školy na bicykli

  Celonárodná kampaň Do školy na bicykli má za cieľ hravou formou upriamiť pozornosť žiakov na alternatívne druhy dopravy, najmä cyklistickú dopravu. Každý predsa vie, že bicyklovanie je zdravé, zábavné, rýchle a navyše neznečisťuje životné prostredie.

  Do tejto kampane sa zapojila aj naša škola v termíne od 28.mája – 1. júna 2018. Každý, kto v tomto týždni prišiel na bicykli, mal možnosť získať kartu Petra Sagana, ktorú si môže vymeniť za zlú známku z ľubovoľného predmetu. Najviac žiakov, ktorí práve v tomto týždni chodili na bicykli bolo z 8.A triedy až 85%, za nimi samozrejme nezaostávali ani šiestaci 69,5 %, či piataci 69 %... Zapojili sa aj žiaci z prvého stupňa.

  Na bicykli prišli nielen žiaci, ale aj učitelia, kuchárky i upratovačky. V piatok 1.júna sme týždeň bicyklovania, všetci spoločne,  zavŕšili okružnou jazdou okolo Habovky.

  Hlavným cieľom kampane bolo predovšetkým podporiť u detí a mládeže využívanie bicykla ako plnohodnotného dopravného prostriedku, ale v neposlednom rade aj zvýšiť rozsah a kvalitu dopravnej výchovy detí.

  Mgr. Mária Paliderová

 • Policajné psy nadchli škôlkárov aj školákov

  Dňa 28.5. 2018 nám príslušníci polície predviedli ukážky výcviku psov, ktorí pomáhajú polícii napríklad pri hľadaní stopy, zbraní, drog, pri prenasledovaní páchateľa, prípadne pri vyhľadávaní zranených osôb. Žiaci mali možnosť vidieť, ako pes hľadá skrytú zbraň, ktorý policajt schoval a samozrejme, ho šikovný pes našiel. V zaujímavej diskusii nám vysvetlili, ako prebieha výcvik služobného policajného psa. Dozvedeli sme sa, že i policajný pes môže mať špecializáciu. Najpoužívanejší je univerzálny pes, ktorý zvláda všetky inštrukcie. Na záver si žiaci mohli poprezerať policajné autá a psíkov aj pohladkať.

  Mgr. Zuzana Tarajová

 • Belasý motýľ

  8. júna 2018 sme sa prostredníctvom žiačok deviatej triedy zapojili do kampane Belasý motýľ, ktorá je osvetou o svalovej distrofii spojená s verejnou zbierkou na podporu detí a dospelých s týmto ochorením. Ľudia so svalovou distrofiou nedokážu chodiť, obrátiť sa na bok a niektorí ani sami dýchať, ale aj napriek tomu túžia byť sebestační. Potrebujú rôzne špecifické kompenzačné pomôcky, a preto všetkým, ktorí prispeli, patrí jedno veľké ďakujem.

  Mgr. Eva Tarajová

 • Okresné kolo v atletike

  Dňa 29.4.2018 sme sa s najlepším výberom žiačok a žiakov našej školy zúčastnili na okresnom kole atletiky v Nižnej. Zastúpenie sme mali takmer v každej disciplíne. Adriánovi Triebeľovi sa podarilo dosiahnúť pekné 2. miesto v behu na 300m. V tímovej súťaži sa žiaci aj žiačky umiestnili na krásnom 6. mieste. 

  Školu reprezentovali: Grísa Róbert, Mores Patrik, Kováč Viliam, Triebeľ Adrián, Pisca Benjamín, Vitanovec Timotej, Vrašťáková Lucia, Tarajová Karin, Jurčová Vanesa, Mydliarová Nina, Tekeľová Dominika, Tarajová Tatiana, Bodorová Vanesa, Kubicová Simona, Mičáňová Paula.

  Mgr. Mário Seman

 • Deň detí

  Do galérie Deň detí boli pridané fotografie.

 • Deň detí

  Detstvo, krásne životné obdobie, ktorým si prejde každý človek. Práve deťom je venovaný 1. jún. Samozrejme sme na to mysleli aj my, a preto sme zorganizovali deň venovaný deťom našej základnej školy. Deň sme začali jazdou na bicykloch po krásnej Habovke, pokračovala tancovačka, zmrzlina, skvelé hry, ktoré si pre žiakov pripravili deviataci a čerešničkou na torte bol perfektný guľášik, ktorého sme sa nevedeli dojesť. Je skvelé vidieť, čo všetko sa dá, keď sa ľudia spoja. Takýto krásny deň by sa nám nepodarilo zorganizovať, nebyť nášho skvelého kolektívu,  do ktorého patrí vedenie, učitelia, ekonómky, upratovačky, kuchárky, školník a samozrejme naše úžasné deti. Sme veľmi vďační za to, čo bolo, je a bude!

  Mgr. Daniela Vitanovcová

 • Vedomostný ostrov

  Vďaka jedinečnému projektu Nadácie Volkswagen naša škola získala vedomostný ostrov, ktorý slúži na podporu moderného vzdelávania žiakov v rôznych oblastiach. Zapojili sme sa do veľkého májového testovania, kde si žiaci preverili poznatky z prírodovedy, fyziky, nemčiny a iných oblastí. Žiaci boli rozdelení do dvoch kategórií, a to na žiakov prvého stupňa, kde na nich čakalo 20 pomerne zložitých otázok a žiakov druhého stupňa, ktorí museli zdolať až 40 skutočne náročných otázok. Aj toto testovanie nám potvrdilo, že v našej škole sa nachádza množstvo mimoriadne inteligentných žiakov, ktorí disponujú všeobecnými poznatkami. Najúspešnejšími riešiteľkami za prvý stupeň, boli Sofia Jurinová a Ema Liová, ktoré dosiahli 60% a za druhý stupeň, boli najúspešnejší Timotej Leginus, Daniel Pilarčík a Róbert Grísa, ktorí dosiahli 75%. Ďakujeme Nadácií Volkswagen, že nezabúda na našu budúcnosť a neustále vytvára nové a prínosné projekty pre naše deti.    

  Mgr. Daniela Vitanovcová

 • Tanečný kurz

  Do galérie Tanečný kurz boli pridané fotografie.

 • Tanečné štúdio „Maestro“ v našej škole

  Na podnet rodičov našich deviatakov a ústretovej reakcie vedenia školy sa v dňoch 21. – 25. mája uskutočnil tanečný kurz pre začiatočníkov, v ktorom sa naši deviataci snažili zvládnuť základné tanečné kroky okolo 11 tancov. Nácvik prebiehal cez 5. a 6. vyučovaciu hodinu a pokračoval do popoludňajších hodín v deviatej triede. Žiaci si pochvaľovali prístup  sympatického a trpezlivého vyučujúceho a jeho snahu naučiť ich okrem tanečných krokov aj základom spoločenského správania. Že sa im za krátky čas podarilo zvládnuť toho naozaj veľa, dokázali na záverečnom Venčeku, kde sa  pozvaným rodičom a učiteľom ukázali v celej paráde a predviedli im naučené. Bolo naozaj krásne a dojímavé vidieť u našich inak „flegmošov“  to maximálne sústredenie a keď k tomu pridáme ten spoločenský habit, efekt bol úžasný! Pri nástupe si tanečníci vymenili darčeky, chlapec daroval partnerke ružu, dievča ho ozdobilo vreckovkou s vyšitým monogramom. Tanečný majster pripravil tanečnú súťaž o kráľa a kráľovnú parketu a venčekový  tanček. Víťazov  Z.Kelušiakovú, V.Červeňovú a D.Pilarčíka odmenil peknými cenami. Vydarené podujatie pokračovalo do neskorých hodín a naši absolventi túto vydarenú akciu odporúčajú aj svojim mladším spolužiakom. Veď ako povedala americká tanečnica Martha Graham, ktorá vytvorila vlastný tanečný štýl podobný výrazovému tancu: „Tanec začína v duši a ľudia sa často bránia ponoriť sa do svojho vnútra. Preto sa snažme intenzívne cítiť vnútornú stránku pohybu, jeho expresivitu. Buďme tiež ľudia, nielen bezduchí tanečníci.“

  Mgr. Daniela Ondrošová

 • Športová akadémia Mateja Tótha

  Hlasuj za Základnú školu s materskou školou, E.P.Bárdoša 235/50, 027 32 Habovka a vyhraj pre ňu jedinečný celoslovenský projekt - O2 Športová akadémia Mateja Tótha.

  https://www.dobravec.o2.sk/o2-sportova-akademia-mateja-totha/1046

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Habovka
  Habovka 235/50, 02732
 • 0435395116

Fotogaléria