Navigácia

Utorok 1. 12. 2015

Počet návštev: 636612

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Úspešné vyhodnotenie projektu

  30. 11. 2015

  Dobrý deň,

  Národná agentúra spracovala Vašu záverečnú správu predloženú k projektu Comenius Školské partnerstvá 13112 0833 a na adresu Vašej školy zaslala list o vyúčtovaní zmluvy o finančnom príspevku a na účet školy doplatok grantu.

  Celkovo hodnotíme Vašu správu ako veľmi dobrú.

  Oceňujeme predovšetkým dobrú realizáciu veľkého počtu projektových aktivít, ktoré viedli k naplneniu cieľov partnerstva a zapojenie žiakov do realizácie partnerstva i do medzinárodných mobilít, čo malo určite významný prínos. Rovnako kladne hodnotíme aj realizáciu mobilít nad rámec naplánovaný v prihláške a dobré vypracovanie správ z nich.

 • Riešenie konfliktov prostredníctvom mediácie

  27. 11. 2015

  V rámci zlepšenia komunikácie a medziľudských vzťahov na našom pracovisku v ZŠ s MŠ Habovka sa uskutočnila prednáška na tému Riešenie konfliktov prostredníctvom mediácie. Prednášku viedli mediátori Mgr. Ladislav Šnapko a Mgr. Henrieta Šnapková. Pozostávala z dvoch stretnutí, na ktorých sa mali zúčastniť pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy. Prvého stretnutia dňa 12.11.2015 sa zúčastnili všetci pracovníci školy, okrem dvoch zamestnancov. Druhého stretnutia dňa 19.11. 2015 sa väčšina pedagogického zboru prednášky nezúčastnila. Na danú prednášku prišli len učiteľky z materskej školy a 5 učiteľov zo základnej školy. Je to na škodu, pretože odmietajú, aby sa  klíma a komunikácia medzi učiteľmi posunula a prekonala sa tak bariéra v pracovných vzťahoch v našej škole, čím sa znehodnocuje výchovno-vzdelávacia kvalita vyučovacieho procesu.

 • 24. 11. 2015

  Do galérie Športový deň boli pridané fotografie.

 • O najzdatnejšieho žiaka

  Športový deň- Najzdatnejší žiaci

  Dňa 6.11.2015 sa v našej škole uskutočnil celoškolský športový deň pod názvom O najzdatnejšieho žiaka. Na žiakov čakalo celkovo 5 výkonnostných disciplín, s ktorými sa museli popasovať. Súťažilo sa v testovej batérii zloženej z nasledovných testov:  skok do diaľky z miesta, hod plnou loptou, ľah- sed, rýchlostné schopnosti, vytrvalostné schopnosti. Žiaci svojimi skvelými výkonmi prekvapili a na základne dosiahnutých výsledkov po súčte bodov obsadili nasledovné umiestnenia:

 • 20. 11. 2015

  Do galérie Plavecký výcvik boli pridané fotografie.

 • Plavecký výcvik

  20. 11. 2015

  V dňoch od 9. - 13.11.2015 sa uskutočnil plavecký výcvik pre 3. a 4. ročník ZŠ. Výcvik sa vykonával v priestoroch bazéna koliby JOSU. Počas piatich dní sa žiaci učili rôzne plavecké prvky a štýly. V posledný deň si svoje plavecké zručnosti preverili v plaveckých pretekoch. Dĺžka trate bola 20 m. Žiaci dosiahli v pretekoch nasledovné poradie:

 • 19. 11. 2015

  Do galérie Exkurzia v Roháčoch boli pridané fotografie.

 • Roháče - exkurzia

  19. 11. 2015

  Dňa 4.11. 2015 sa piataci a šiestaci zúčastnili exkurzie do Roháčov. Sprevádzal nás pán lesník Michal Gazda, s ktorým sme sa naučili poznávať horopis našich Roháčov. Dozvedeli sme sa aj informácie o postavení prvej Ťatliakovej chaty. Poznávali sme  stromy, rastliny, počuli sme spievať hýľa lesného, videli sme pobytové znaky medveďa. Cez ďalekohľad sme spozorovali pod Ostrým Roháčom aj 3 pasúce sa kamzíky.

 • 19. 11. 2015

  Do galérie Kamenársky plenér boli pridané fotografie.

 • Návšteva kamenárskeho plenéra v Oravskom Bielom Potoku

  19. 11. 2015

  S celou triedou sme sa vybrali do Oravského Bieleho Potoka pozrieť sa na sochy. Sochy sme si pozerali, fotili a dotýkali sme sa ich. Niektoré sochy boli dokonale vyhladené. Povedali sme si, že sochy sú vyrobené z pieskovca. Sochy robili aj zahraniční sochári, napr. z Poľska alebo Česka. Sochy znázorňovali napríklad zvieratá, ako mačku, kôňa a podobne. Alebo rôzne postavy a tváre. O kúsok ďalej bol kostol a pred kostolom boli sochy niektorých svätých. Keď sme si sochy dopozerali, kto chcel mohol ísť niečo kúpiť do obchodu. Potom nás Aďo pozval na jeho dvor pozrieť zvieratá. Mal veľký dvor. Aďo nám ukázal zajace, husi, kury, psa... Ukázal nám aj jeho koňa. Potom sme šli navštíviť do dvora aj iné spolužiačky, Paťku aj Slávku. U Slávky sme pozerali zajace a psíka, ktorý sa bál. U Paťky sme si pozreli psíka Rokiho. Na záver sme sa pofotili pri vodníkovi a šli na autobus a naspäť do Habovky. Bol to krásny deň.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Habovka
  Habovka 235/50, 02732
 • 0435395116

Fotogaléria