Navigácia

Štvrtok 11. 2. 2016

Počet návštev: 650420

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • 9. 2. 2016

  Dňa 19.1.2016 sme sa zúčastnili Okresného kola Matematickej olympiády v Tvrdošíne. V našej kategórii deviatakov bolo 10 súťažiacich. Zadanie obsahovalo štyri ťažké úlohy, na ktoré sme mali 4 hodiny. Úlohy boli rôzne. Od rybičiek, cez kombinatoriku až ku kružniciam. Sedieť 4 hodiny na stoličke, bolo veľmi namáhavé. Nakoniec sme to zvládli takto: Anička Žmijáková – 1.miesto (plný počet bodov), Simona Zuberská – 2.miesto. Teší nás, že sme porazili všetky gymnáziá v okrese.

 • 9. 2. 2016

  Fašiangové obdobie je charakteristické množstvom plesov a karnevalov. Aj v našej škole sa stal karneval tradíciou. V tomto roku sa konal  v piatok 25.januára v sále kultúrneho domu. Tento deň bol osobitý aj tým, že bol posledný pred polročnými prázdninami a karneval umocnil jeho čaro.
  Sprievod masiek sa začal o 14:00 hodine. Kultúrny dom  sa zmenil na plesovú sálu, ktorá bola vyzdobená maskami, ktoré pripravili   žiaci pod vedením p.učiteliek na hodinách výtvarnej výchovy. Do tanca hral DJ Lukáš Kelušiak a Matúš Leginus  - žiaci 8.- 9. roč. Bez masiek by však nebol karneval karnevalom. Naši žiaci sa zmenili na celebrity, zvieratá, filmových hrdinov, rozprávkové bytosti, rastliny,  sedmospáčov , ale aj  indiánov  a väzňov. Kvalitu, originalitu i samotný nápad hodnotila porota v zložení rodičov - divákov. Každá maska bola odmenená. Žiaci 1.-4. ročníka boli odmenení všetci malým darčekom a žiakom 5-9.roč. boli udelené aj vyhodnotené miesta. Ani jedna maska neodišla bez malej pozornosti a sladkého darčeka. Organizácia karnevalu je aj finančne náročná a preto patrí osobitné poďakovanie rodičom, ktorí  finančne pokryli všetky výdavky spojené s karnevalom. Podľa ohlasov masiek sa im  karneval veľmi páčil. Tešíme sa, aké nápady a masky uvidíme o rok!

 • 5. 2. 2016

  Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

 • 5. 2. 2016

  Dňa 29.januára 2016 žiaci našej školy si prebrali polročné výpisy hodnotenia svojich výchovno-vzdelávacích výsledkov. Tento deň bol zároveň aj dňom školského karnevalu. Žiaci sa mohli preobliecť do masiek, ktoré si samy vybrali a zhotovili. Masiek bolo neúrekom a porota to mala naozaj ťažké, lebo všetky boli pekné a nápadité. Nakoniec sa členky rodičovskej rady rozhodli, že za snahu a nápaditosť odmenia všetky masky. Celú organizáciu karnevalu od zakúpenia cien až po vyhlásenie výsledkov si zobrali na starosť členky našej rodičovskej rady, za čo im patrí naše poďakovanie, lebo to zvládli na výbornú. Zároveň chceme poďakovať aj pani vychovávateľke, ktorá celý karneval moderovala.

 • 5. 2. 2016

  Od 1.septembra 2015 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týkajúca sa ustanovenia §20 ods.2, v ktorej sa zmenil termín konania zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, na čas od 1. apríla do 30. apríla.

 • 22. 12. 2015

  Do galérie Oslava príchodu Vianoc boli pridané fotografie.

 • 22. 12. 2015

  Dnes sme sa symbolicky rozlúčili vianočným programom so starým rokom 2015 a hurá na prázdniny!!!

 • 22. 12. 2015

  Do galérie Vianočné trhy boli pridané fotografie.

 • 22. 12. 2015

        Tento školský rok sa nám podarilo zorganizovať v našej škole niečo celkom nové. Boli to Vianočné trhy, ktoré sa konali 21.12.2015.

       Počas týždňa mali deti priniesť buď nejaké výrobky, ktoré samy zostrojili alebo  niečo, čo doma už nepotrebujú. Všetko to bolo organizované na poslednú chvíľu a obávali sme sa, či sa nazbiera aspoň toľko vecí, aby sa trh mohol otvoriť. Deti nás však nesklamali a nakoniec sme mali 3 plné stoly všetkého možného.

 • 21. 12. 2015

  Do galérie Mikulášsky turnaj vo florbale boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Habovka
  Habovka 235/50, 02732
 • 0435395116

Fotogaléria